mobiDziennik - Dziennik elektroniczny
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15
im. Jana Kochanowskiego
w Wałbrzychu
Projekt „Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w Gminie Wałbrzych” współfinansowany przez Unię Europejską z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020